Stichting Platform Keelbos verzoekt de minister om plaatsing klaphekken.

Het bosperceel achter parkeerplaats 'De Leikant' heeft in het Algemeen Belang een grote maatschappelijke functie want het is al meerdere decennia lang in gebruik als homo-ontmoetingsplaats (HOP).

Voor een beter professioneler heeft Platform keelbos de minister verzocht om in de bestaande doorgang tussen de verzorgingsplaats 'De Leikant' langs de A58 en het daarachter gelegen openbare bos klaphekken te plaatsen in overeenstemming met het bestaande beleid wat in pragmatisch opzicht (best practises) de beste oplossing is.

De Rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in haar uitspraak op 22 januari 2015 de doorgang én het bos formeel juridisch erkend als 'openbaar toegankelijk':"...aan de noordzijde van het bosperceel in de bestaande afrastering – volgens het college eigendom van Rijkswaterstaat – een doorgang is gecreëerd en dat het bestreden besluit aan die situatie niets verandert, zodat niet kan worden gezegd dat het bosperceel na plaatsing van het vergunde hekwerk feitelijk niet meer openbaar toegankelijk is." 

Het bevoegde gezag in Goirle was in 2008 zich daar kennelijk niet bewust van het grote maatschappelijk belang en had de politie verzocht om een eind te maken aan deze HOP, waarover later Kamervragen2 zijn gesteld. De toenmalige Minister heeft erkend dat er niet werd voldaan aan zorgvuldigheidsvereisten bij een dergelijk optreden en dat dit in de toekomst vermeden dient te worden.

Het sluiten van een HOP behoort niet tot de zorgvuldigheidsvereisten als er gééngelijksoortig alternatief wordt aangeduid door het bevoegde gezag.

30 januari 20105