Sex date? #NUffNIET!

Op 23 januari 2021 is de avondklok ingegaan tot minimaal 15 maart 2021 van 21.00 t/m 04.30 uur.
Uiteraard is iedereen hier verstandig genoeg om zich daaraan te houden zodat we binnenkort weer het normale leven kunnen oppakken.
Bij het overtreden staat een boete van 95 euro op, zonder discussie. Dus, men krijgt geen waarschuwing. 
Ruim twee weken dus geen HOP bezoek in de avond en komt de natuur ook even tot rust.

Vanwege de huidige situatie vragen we jullie voorzichtig te blijven en alleen de aanbevelingen van de adviezen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op te volgen:

Blijf zo veel mogelijk thuis;
Houd 1,5 meter afstand;
Was vaker je handen.

Alles komt goed. We geven allemaal om jullie.

Natuurlijk staan wij er zoals gewoonlijk voor jullie, er verandert niets.

In de noodverordening staan onder artikel 2.2 (voor de publieke ruimte =  openbare ruimte)
Artikel 2.2. Niet in acht nemen veilige afstand

  1. Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.
  2. Dit verbod is niet van toepassing op:
       a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
       b. kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen; al dan niet onder toezicht van één of meer van
           hun ouders of anderen die daarbij zelf als volwassenen onderling een afstand van 1,5 meter
           in acht nemen.

Begrippen:
publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven;
samenkomsten: openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede in vaartuigen, en samenkomsten buiten de publieke ruimte;
gezamenlijke huishouding: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn;