Rijkswaterstaat: Homo's veroorzaken onveiligheid !

Begin december 2018 hebben wij het antwoord ontvangen op ons WOB verzoek wat wij hebben ingediend om de klachten van de weggebruiker of uit de omgeving over de aanwezige HOP onder ogen te krijgen die aanleiding waren voor het kappen van al de lage struiken die op de randen van de parkeerplaats stonden.

In de Roamler waarnemingen is een persoonlijk waardeoordeel opgenomen van de plaatselijke waarnemer en heeft dat in zijn bevindingen laten meewegen in de beoordeling en het cijfer. Wat daarbij stuitend is dat hij vindt dat de bezoekers van de HOP een “ongure sfeer” teweegbrengen, omdat er redelijk wat mannen alleen rondhangen.

Uit document 1 blijkt dat er bij RWS van slechts 6 klagers 8 klachten heeft ontvangen na het sluiten van de openbare doorgang naar het bos via de klaphekken. 
Eén gaat over een gat in de rasters en de rest over het afsluiten van het hekwerk, als gevolg van het sluiten van de doorgang. Zij vragen aandacht on de veiligheid van de HOP-bezoekers te waarborgen als gevolg van het sluiten van de openbare doorgang.
Drie gaan overduidelijk over het sluiten van de openbare doorgang naar het bos. 
Twee gaan over het snoeien van de lage groenbeschutting.

Daarnaast is nog een klacht bij RWS ingediend over het sluiten van de openbare doorgangen naar het bos, zoals te lezen is in document 2.

In document 5 kan je beknopt onze klacht lezen over het afsluiten van de openbare doorgangen naar het bos die geresulteerd heeft in een gegrondverklaring van de Nationale Ombudsman: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2017138  

In document 6 komt de enigste klacht bij RWS binnen van Heijmans A12 B.V. over de bezoekers van de HOP. Hierdoor is het onderhoudscontract gewijzigd anders dan in de aankondigingsbrief van de werkzaamheden door RWS is vermeld. War daarbij opvalt is dat RWS, in de mail van 5 juli 2018 09:58, zelf aangeeft is dat het kappen gebeurd om dat HOP op de parkeerplaats in mede gebruik is.

Bijlage 3 is het WOB besluit op met onderdelen uit het onderhoudscontract dat gewijzigd is zoals we hierboven hebben kunnen concluderen. 

Door de weggebruiker of uit de omgeving zijn er dus géén klachten bij RWS ingediend over de aanwezigheid van de HOP en haar bezoekers, zoals RWS ons heeft gemeld in haar brief van 10 juli 2018. Uitsluitend Heijmans A12 B.V. heeft een klacht bij RWS ingediend en dat is tevens de enigste klacht over de HOP en haar gebruikers.

Wij kunnen hieruit opnieuw concluderen dat als gevolg van latente homofobie RWS een hetero-normatief beleid voert en via deze "subtiele" manier de homo- en biseksuelen van de parkeerplaatsen wegpest.  Echt het toonbeeld van homodiscriminatie dat alleen bij nauwkeurig toezien en onderzoek is waar te nemen en te begrijpen.
Het ergste is wel dat RWS bezoekers van een HOP, homo- en biseksuele mannen, zelfs als gevaarlijk inschat omdat zij onveiligheid zouden veroorzaken! 

Hieronder kan al de de stukken van het WOB besluit lezen.