Open brief

Open brief aan het algemeen bestuur van Waterschap Hunze & Aa's te Veendam

Bijgaand vindt tref onze open-brief (inclusief 4 bijlagen) aan het algemeen bestuur van Waterschap Hunze & Aa’s met daarin de motivering om niet te voldoen aan het verzoek aan Rijkswaterstaat RWS om in stemmen met legalisatie van de onttrekking aan de openbaarheid van de openbare weg, zijnde het wandel/voetpad (bestrating + dam + duiker) tussen parkeerplaats “Witte Molen” A28 te Haren en de dijk van het Noord-Willemskanaal aldaar. Dit omdat RWS zich baseert op discriminatoire en oneigenlijke motieven.