NO: klachten Stichting Keelbos over RWS zijn gegrond

Onze Stichting Platform heeft de afgelopen jaren een aantal klachten bij de Nationale ombudsman ingediend over verschillende overheidsinstanties en de wijze waarop wordt omgegaan met de belangen van bezoekers van HOP’s.

In mei 2017 opende de ombudsman een onderzoek naar aanleiding van twee klachten over Rijkswaterstaat (RWS) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Deze twee concrete klachten acht de Nationale ombudsman wel gegrond. RWS had een brief van de stichting eerder kunnen doorsturen naar een ander betrokken bestuursorgaan. Daarnaast had RWS eerder duidelijkheid kunnen verstrekken over het feit dat zij in voornoemde situaties niet voorafgaand met de stichting in gesprek gaat.

Het onderzoek was erop gericht om een antwoord te geven op een vraag in breder verband. Wat mag en kan Keelbos verwachten van RWS als het gaat om inspraak en participatie voorafgaand aan feitelijke handelingen die RWS verricht? Het vereiste van bevorderen van actieve deelname door de burger betekent onder meer dat de overheid een belangenorganisatie als Keelbos waar mogelijk actief betrekt bij besluitvorming en haar handelen.

De conclusie van de Nationale ombudsman os helder: “De klachten over de onderzochte gedragingen van RWS, die worden aangemerkt als gedragingen van de minister van I&W te Den Haag, zijn gegrond omdat in strijd is gehandeld met het vereiste van bevorderen van actieve deelname door de burger.”

Fout | Platform Keelbos 2.0

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Foutmelding

  • Het bestand kon niet aangemaakt worden.
  • Het bestand kon niet aangemaakt worden.