Klacht Europees Hof voor Rechten van de Mens tegen gemeente Goirle

De Gemeente Goirle heeft in 2014 het discriminerende besluit genomen om de homo-ontmoetingsplaats in het landgoed Zandeind af te sluiten. Deze homo-ontmoetingsplaats staat ook wel bekend als De Leikant, genaamd naar de parkeerplaats aan de A58. De gemeente wilde al eerder van deze homo-ontmoetingsplaats af en heeft al in 2008 een homo-razzia geïnitieerd.

De bezwaar commissie had indertijd de gemeente opgedragen om onderzoek te doen naar de duur van de openstelling van het bos te onderzoeken én als zou blijken dat het bos langer dan 30 jaar openbaar toegankelijk zou zijn dan was ons bezwaar gegrond.
Bij deze procedure heeft de gemeente Goirle gebruik gemaakt van een vals document van de zoon van de toenmalige eigenaar. In zijn verklaring verklaart hij dat het bos door zijn vader zou zijn opengesteld vanaf 1991, bij de openstelling van de Natuurschoon wet 1928. 

Uit WOB gegevens bij het Ministerie van Economische zaken, blijkt het tegendeel. Bij de aanvraag blijkt dat de toenmalige eigenaar - de vader - het bos lang voor de aanvraag heeft opengesteld: namelijk in 1977.

Daarom hebben wij eerst aangifte gedaan bij de politie vanwege valsheid in geschrifte en dit weekeinde een klacht ingediend bij het Europees hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Wij hebben dat gedaan vanwege het feit dat wij geen eerlijk proces hebben gekregen én dat het besluit van het afsluiten van de homo-ontmoetingsplaats discriminerend is, omdat de gemeente géén compenserende maatregelen heeft genomen. 

Met dit discriminerende besluit van het afsluiten van de homo-ontmoetingsplaats beloont de gemeente Goirle bovendien anti-homogeweld die de bezoekers van deze ontmoetingsplaats de afgelopen jaren hebben moeten verdragen.