KENISCENTRUM

Naast het vermelden van op internet gepubliceerde publicaties zijn wij ook bezig met het opbouwen van een kennissentrum voor het doen om de kennis rondom HTLB problematiek te centtraliseren. Daarnaast geeft het ook een duidelijk beeld over de omstamdigheden van elke periode en geeft een goed tijdsbeeld weer.
Hieronder een impressie van de opgebouwde colectie van onze stichting.
Op verzoek is het mogelijk om voor studie doeleindenom naslag onderzoek te doen na het maken van een afspraak.

   
Kennis en studieboeken       Literatuur

  
Lifestyle magazines              Vreemde talen Engels, Duits, en Frans


Art en kunstboeken

Een titellijst treft u hieronder aan.