Het standpunt van het COC.

Door de oproep van Stadsbelang Utrecht met betrekking tot de baan bij het Oorsprongpark in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en dat in het verleden een aantal bezoekers gemeld heeft daar lastiggevallen te worden door politie en particuliere beveiligers, heeft COC Midden Nederland haar beleid ten aanzien van homo-ontmoetingsplaatsen duidelijk verwoordt op haar website:

• Hoe zit het nu met die banen?
Homo-ontmoetingsplaats zijn van alle tijden. In 1730 ontdekte de koster van de Utrechtse Dom bijvoorbeeld dat te midden van de resten van de ingestorte kerk mannen elkaar ontmoeten voor “vuyle werck” (anale seks). Het homomonument op de Domplein herinnert nog aan de vervolging van homo’s die op deze ontdekking volgde.

• Wat zegt de wet
Wettelijk is bepaald dat seksuele contacten in de beschutte openbare ruimte toegestaan zijn zolang ze niet waarneembaar zijn vanaf de verharde openbare weg. Dit betekent niet dat homo-ontmoetingsplaatsen altijd ongemoeid gelaten worden. Nu en dan grijpt de politie in als er veel klachten over overlast van een bepaalde baan komen. De lokale politie lijkt niet altijd op de hoogte te zijn van wat er wettelijk bepaald is, of het is onduidelijk wat er onder overlast wordt verstaan.

• Banen in Utrecht
Het beleid rond ontmoetingsplaatsen is in handen van gemeentes. In Utrecht zijn er in de laatste jaren geen nieuwe besluiten hierover genomen. Zolang dit niet gebeurd blijft het bestaande (gedoog)beleid van kracht. Er zijn wel enkele maatregelen genomen rond de baan bij het Oorsprongpark. Zo werden enkele keren alle bosjes in de buurt kaalgeknipt in de hoop dat de mannen dan weg zouden blijven.

• Ons standpunt
COC Midden-Nederland is van mening dat er alleen ingegrepen hoort te worden bij duidelijke overlast. Het is ook erg belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is, wat een baan is en wat wel en niet toegestaan is. Het verschaffen van informatie hierover via (gemeentelijke) sites en organisaties kan hier een belangrijke bijdrage in leveren.

• Meer weten? Of lastiggevallen?
Wil je meer weten, of ben je bijvoorbeeld zelf lastiggevallen of opgepakt op een baan? Dan kun je altijd (anoniem) contact opnemen met ons Info-oor om je verhaal te doen of advies en hulp te krijgen. Meer informatie over homo-ontmoetingsplaatsen in de regio Utrecht kun je hier vinden.

Opmerkelijk is een van de reacties op het de oproep van Stadsbelang Utrecht was: "Ik woon hier 500 meter vandaan, heb er nog nooit last van gehad."