Han Raeven

Ons bestuurslid Han Raven is door de DWH Delfse Werkgroep Homoseksualiteit gevraagd om voor het 40 jarige jubileum een voordracht te houden over homo-ontmoetingsplaatsen en de gevolgen van ontmoedigingsbeleid rondom deze plaatsen.

De directe aanleiding was het negeren van de wens van de toenmalige burgemeester om in Pijnacker Nootdorp een HOP te faciliteren en in te richten. De gemeente raad wilde zelfs een hard ontmoedigingsbeleid initiëren waarbij geldende wetgeving zelfs overboord zou worden gezet. Door intensive lobby onzerzijds is de statusquo gehandhaafd. 

Hieronder treft u een video registratie aan van deze avond. Wij excuseren ons voor de slechte geluidskwaliteit.  https://youtu.be/9RuWxJOCBjQ