Ginkelse Zand

Omdat de burgemeester zich heeft beroepen op het mislukken van het "veiligheidsplan HOP 't Ginkelsezand", webben wij dat plan in een WOB procedure opgevraagd.
Bij de beantwoording zijn er slechts enkele Memo's en één verslag overlegd, maar geen plan. Vandaar dat wij in beroep zijn gegaan om dat plan alsnog boven tafel te krijgen. 
Volgens de beslissing op het bezwaar is nu duidelijk geworden dat de gemeente helemaal geen plan heeft waarna de burgemeester heeft verwezen.
Het besluit is hier te lezen.

Op woensdag 26 oktober 2016, hebben wij het tweede antwoord van ons WOB verzoek ontvangen (klik hier). 

Er is geen kopie van het originele verslagdocument van januari 2012 toegestuurd waarin de privacygegevens niet naar behoren zijn zwartgelakt. 
Er is een document toegestuurd waarin wijzigingen in de tekst zijn aangebracht wat formeel gezien niet mag gebeuren, want dan roept de informatie in dat document de schijn van onbetrouwbaarheid op. Ook al gaat het hier om namen anders dan gebruikelijk weg te lakken, maar te vervangen door puntjes.
Wat was de aanleiding voor die bijeenkomst? 
Omdat er toen daarbij géén vertegenwoordigers van de HOP bezoekers bij uitgenodigd, lijkt het er daarom zéér sterk erop dat de bijeenkomst vanuit overheidswege gestuurd is.

De gemeente heeft maar twee ingezonden klacht brieven, en wel uit 2012, gevonden.
Bestudering maakt duidelijk dat deze twee brieven van één klager zijn. Deze ingezonden brieven van de klagende burger kunnen niet serieus genomen worden, want die zijn subjectief, wat af te leiden is uit het feit dat schrijfster met kinderprostitutie als feitelijke gebeurtenis op de proppen komt. Derhalve zijn de rest van de andere opmerkingen daarom niet meer als betrouwbaar in te schatten, vooral omdat uit ons WOB verzoek bij de politie dit benoemde feit helemaal niet boven water is gekomen. Dat deze klaagster overlast ervaart en last heeft van ressentimenten, doet daar niets aan af.

Uit het antwoord op ons WOB verzoek bij de politie blijkt zéér duidelijk dat er geen overlast van enige betekenis is geconstateerd door de Politie of dat daar over is geklaagd.
Hieronder zie je een overzicht per jaar aan hits die de zoekopdracht bij de politie heeft gegenereerd in diverse BVH's van negen verschillende politie eenheden. 

Jaar van 
mutatie

Antal
mutaties

Politie eenheid
mutaties

De verschillende
politie eenheden:

2011

1

A - BZP Renkum Wageningen 

2012

4

A,B,C,A

B - Intake & Ondersteuning

2013

6

D,A,E,F,F,G

C - Unit BZP Midden

2014

5

A,A,C,F,B

D - Unit Conflict en Crisisbeheersing

2015

4

C,H,I,J

E - Unit Arnhem Noord

2016

0

 

F - Unit Wolfsheze

 

 

 

G - KLPD

 

 

 

H - Geografische afd. Noord-Oost-Nederland

 

 

 

I  - Basisteam Ede

 

 

 

J - Landelijke Eenheid

Uit het eerste antwoord op ons WOB verzoek bij de gemeente Ede hebben wij uitsluitend de schriftelije klachten ontvangen over het afsluiten van de klaphekken. De notities van de vele telefonische meldingen bij de 'telefooncentrale' zijn daarbij niet meegenomen. 
De klachten die een rol speelden voor het afsluiten van de klaphekken in het wildraster, is ons beantwoording binnen 2 weken toegezegd.

teksten: 

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png antw. WOB pollitie.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png Atw. WOB Ede 1ste tranche.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png Atw. WOB Ede 2de tranche.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png Antwoord bezwaar WOB klachten sluiten HOP's.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png 20170510_dossier hoorzitting WOB plan HOP.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png 20170607_besluit bezwaar WOB plan.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png Kaart_Ginkelse_Zand.pdf

Fout | Platform Keelbos 2.0

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Foutmelding

  • Het bestand kon niet aangemaakt worden.
  • Het bestand kon niet aangemaakt worden.