Gert Hekma en Mattias Duyves

Gert Hekma en Mattias Duyves, voorvechters van de seksuele vrijheid en de relationele ongebondenheid.

Vanwege de aanhoudende berichtgeving over geweldsincidenten tegen homoseksuelen, helaas vaak op HOP's, speelt dit antihomoseksuele geweld in de multiculturele samenleving een belangrijke rol in het publieke debat. Vandaar da er onderzoek naar is gedaan en zijn gedetailleerde gegevens over de aard en omvang van het probleem en de daders verzameld. Dit onderzoek van Laurens Buijs, MA., Dr. Gert Hekma en Prof. dr. Jan Willem Duyvendak kan je hier lezen: 
Als ze maar van me afblijven Een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam