Galgenveld Breda-Oosterhout

De gemeenten Oosterhout, Breda en Rijkswaterstaat hebben de klaphekken die toegang geven tot de daar aanwezige homo-ontmoetingsplaats weggehaald en vervangen door hekwerk achter tankstation Galgenveld aan de A27. Bovendien heeft men ook nog eens camerabewaking aangebracht. Dit moet voorkomen dat mensen vanaf het tankstation het daarachter liggende bosgebied kunnen betreden.

Aanleiding voor deze maatregel is een aantal meldingen van overlast, die binnen gekomen zijn bij de gemeenten, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. In deze klachten wordt gesproken van vervuiling van het bos en van onzedelijke handelingen die daar regelmatig plaats vinden.

Het is des te opmerkelijker te concluderren dat in februari 2009 de politie per interne informative memo nog is geinformeerd over de eigen beleidsregels hoe er op een homo-ontmoetingsplaats dient te worden opgetreden. Daarbij werd de politie actie op de homo-ontmoetingsplaatsen Leikant en De Lage Aard als slecht voorbeeld genomen.

Uit de antwoorden van gemeenten Breda en Oosterhout blijkt dat zij de klachten die binnen zijn gekomen hebben vernietigd, waardoor deze niet objectief toetsbaar zijn. Uit het antwoord van Rijkswaterstaat blijk dat er maar één klacht is binnen gekomen. 

Uit het antwoordt van de politie blijkt dat in het bedrijfsprocessensysteem slechts 1,7% tot 2,4% van mutaties betrekking hebben tot de homo-ontmoetingsplaats.

Uit mailwisseling tussen één ambtenaar van de gemeente Breda met Rijkswaterstaat blijkt deze kennelijk  het tot zijn / haar persoonlijk prestigeproject heeft om de homo-ontmoetingsplaats ontoegankelijk te maken vanaf Galgenveld, terwijl deze doorgang al meer dan 10 jaar via klaphekken in het hekwerk toegankelijk is. Omdat Rijkswaterstaad er in der tijd klaphekken hebben geplaatst, zijn deze doorgangen in feite door Rijkswaterstaat onderhouden en daardoor oficieële openbare wandelpaden geworden! Diat is geheel in lijn met het beleid van Rijkswaterstaat. Wanneer openbare paden zonder de wettelijke procedures worden afgesloten wordt dat feitelijk handelen in beginsel strafbaar.

Daarom kan men nog steeds straffeloos van deze doorgang gebruik blijven maken, ondanks dat deze doorgang momenteel moeilijk begaanbaar is. 

Kennelijk vond de politie dat aanleiding genoeg om een beleid te verwoorden in eenIGP opdrachtformulier dat overigens strijdig is met haar eigen beleidsregels, waarin het legale bezoek van een homo-ontmoetingsplaats wordt gecriminaliseerd. Kennelijk is de politie de aandachtspunten van 2009 weer vergeten. 

Ook hebben wij diverse mutaties van het bedrijfsprocessensysteem ontvangen ná het onwettig ontoegankelijk maken van de homo-ontmoetingsplaats. 

teksten: 

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png Mailwisseling Breda RWS.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png MEMO_HOP_info.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png 20140724_antw politie.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png 20140724_mutatieoverzicht.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png 20140724_mutatie raporten van na 14-04-2014.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png Richtlijn-verzorgingsplaatsen.pdf