Financieel overzicht 2018

 

 

 

 

 

 

Beginsaldo reserve

 

 

9 608,91

 

 

 

 

 

 

Ontvangsten: 

 

 

 

 

Donaties/Giften 

19 818,81

 

 

Overige

 

-

 

 

Sub totaal

19 818,81

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

29 427,72 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven: 

 

 

 

 

Abonnementen enz.

136,95

 

 

Kantoorkosten papier enz. 

1 182,90 

 

 

Autokosten 

3 330,32

 

 

Bankkosten

83,35

 

 

representatievergoeding

113,96

 

 

Proceskosten

45,90

 

 

Vrijwilligersvergoedingen

14 353,84 

 

 

Inventaris afschrijving

2 379,79

 

 

Diversen

 

299,42

 

 

Sub totaal

21 926,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

7 501,29

Vreemd vermogen : Schenkingsverplichting Mathijssen

 

 

6 500,00

Reserve per 31 december

 

 

1 001,29

 

 

 

 

 

 

Activa: 

 

 

 

 

 

Inventaris 

711,39

 

 

Schenkingsverplichting Mathijsen

6 500,00

 

 

Kas

 

8,08

 

 

Rabobank; 1548.89.806 

281,82

 

 

Totaal activa:

7 501,29