Financieel overzicht 2017

 

           
Beginsaldo reserve     9 334,91
           
Ontvangsten:         
Donaties/Giften  15 903,30    
Overige   2 631,41    
Sub totaal 18 534,71    
           
Totaal       27 869,62
           
Uitgaven:         
Abonnementen enz. 170,93    
Kantoorkosten papier enz.  1 376,05    
Autokosten  3 310,95    
Bankkosten 82,55    
representatievergoeding   45,00    
Proceskosten 2 030,60    
Vrijwilligersvergoedingen 10 412,90    
Inventaris afschrijving 547,73    
Diversen   284,00    
Sub totaal 18 260,71    
           
           
           
Totaal       9 608,91
Vreemd vermogen : Schenkingsverplichting Mathijssen     6 500,00
Reserve per 31 december     3 108,91
           
Activa:           
Inventaris  2737,79    
Schenkingsverplichting Mathijsen 6 500,00    
Kas   8,05    
Rabobank; 1548.89.806  363,07    
Totaal activa: 9608,91