Financieel overzicht 2016

 

Beginsaldo reserve (in Euro)    10.677,03
Ontvangsten:     
Donaties/Giften   16.137,96  
Overig         90,82  
Totaal    26.905,81
Uitgaven:     
Abonnementen enz.      149,98  
Kantoorkosten papier enz.    1.242,81  
Autokosten    2.783,63  
Representatiekosten         24,00  
Vrijwilligersvergoedingen    9.750,00  
Inventaris afschrijving       378,43  
Proceskosten.    1.608,30  
Bankkosten        79,50  
Diverse    1.554,24  
Totaal     7.570,90
Vreemd vermogen : Schenkingsverplichting Mathijssen      6.500,00
Reserve per 31 december      2.834,91
     
Activa:     
Inventaris     2.377,14  
Schenkingsverplichting Mathijssen    6.500,00  
Kas          8,08  
Rabobank; 1548.89.806       449,69  
Totaal activa:    9.334,91