's-Hertogenbosch

Uit het overleg 'Engelermeer' tussen gemeente 's-Hertogenbosch en Staatsbosbeheer blijkt dat de ervaring van de zomer van 2013 leert dat 'openbare' seks wordt niet of nauwelijks waargenomen en naaktrecreatie niet is verbodenen zodat er dus niet bekeurd kan worden. 

Hiermee is objectief aangegeven en geconstateerd dat er daar feitelijk geen overlast heeft plaats gevonden, ondanks dat de gemeente in 2013 extra heeft ingezet op handhaving.

Desondanks heeft een wijkagent van de gemeente de vraag/opdracht gekregen om desondanks klachten te overlegen die zijn ontvangen over de bewuste homo-ontmoetingplaats in 's-Hertogenbosch. Deze wijkagen heeft deze opdracht bevooroordeeld uitgevoerd vanuit zijn eigen waardeoordeel ten aanzien van de bezoekers van die homo-ontmoetingplaats. Hij heeft dat "Sfeer procesverbaal" vooringenomen subjectief opgesteld zodat de conclusies in overeenstemming zijn met zijn eigen waardeoordeel. De Klachtencommissie van de politie heeft dat objectief geconstateerd. 

De gemeente heeft vervolgens dit "Sfeer procesverbaal" gebruikt om de daar aanwezige homo-ontmoetingsplaats te ontmoedigen, omdat daaruit zou blijken dat er overlast is. 

Volgens ons is deze overlast bewust uitvergroot vanwegen zijn vooringenomenheid in combinatie van zijn eigen waardeoordeel ten aanzien van de bezoekers van die homo-ontmoetingplaats.