Gewoon doen

Hoe denkt de Nederlandse bevolking tegenwoordig over homoseksuele mannen en vrouwen? Is Nederland in dit opzicht nog altijd een vooruitstrevend land? Of is er reden tot zorg en aanleiding het homo-emancipatiebeleid te intensiveren? Op basis van informatie uit bevolkingsenquêtes, interviews onder homoseksuele mannen en vrouwen en analyse van internetfora is voor het eerst een breed overzicht geschetst van de acceptatie van homoseksuelen in Nederland.

Uit dit onderzoek blijkt dat homoseksualiteit weliswaar niet in alle, maar wel in brede lagen van de bevolking wordt geaccepteerd. Veel homoseksuele mannen en vrouwen zijn tegenwoordig open over hun seksuele voorkeur: tegenover hun ouders, vrienden en op het werk.

Tegelijkertijd wordt van hen verwacht dat ze zich aanpassen aan de codes van de dominante (heteroseksuele) samenleving. En veel homo's en lesbo's doen dat ook. Kort gezegd: men mag wel 'zo' zijn, maar moet verder 'gewoon' doen.

teksten: 

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png Gewoon_doen.pdf