De houding ten opzichte van homoseksualiteit

Er is in Nederland tot nog toe betrekkelijk weinig systematisch onderzoek gedaan naar de houding van de bevolking tegenover homoseksuele mannen en vrouwen. In vergelijking gebeurt dit bijvoorbeeld beduidend meer in de Verenigde Staten. Inmiddels heeft het SCP een groot onderzoek gedaan naar de houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van homoseksualiteit, wat eerder dit jaar is gepubliceerd onder de titel Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Voor dit onderzoek hebben medewerkers van de Rutgers Nisso Groep een literatuurstudie verricht en dit werkdocument bevat het verslag daarvan. Er wordt ingegaan op de vraag welke kwesties van belang zijn voor het onderzoeken van de houding tegenover homoseksualiteit. Ook komt aan de orde welke verklaringen er zijn voor een negatieve houding tegenover homoseksualiteit en wat de gevolgen daarvan zijn voor homoseksuele mannen en vrouwen.

teksten: 

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png De_houding_ten_opzichte_van_homoseksualiteit.pdf