Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011

Het kabinet wil de sociale acceptatie van homoseksualiteit bevorderen. Om zicht te hebben op de stand van zaken en de mate waarin dat doel wordt bereikt, heeft het kabinet het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd de actuele cijfers en trends op dit gebied in kaart te brengen.

Uit dit rapport blijkt dat Nederland internationaal nog altijd het meest homotolerante land in Europa is. Desondanks blijken er grenzen aan deze tolerantie te zijn en zijn er groepen die duidelijk meer moeite hebben met homoseksualiteit (zoals jongeren, orthodox religieuzen en niet-westerse migranten).

teksten: 

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011.pdf