Coevorden De Kibbelkoele

Uit de stukken die wij van de gemeente Coevorden hebben ontvangen blijkt dat er nauwelijks spraken is van ernstige objectief vastgestelde overlast bij HOP de Kibbelkoele. 

Voordat het PvdA raadslid Nina Jasperse haar vragen in de Commissievergadering van 14 juni 2016 stelde, blijkt uit het WOB verzoek van Staatsbosbeheer dat er daar hellemaal géén klachten waren over de HOP aan de Kibbelkoele. 
De klachten zijn van latere datum, na aanleiding van de media commotie die haar vragen heeft opgeroepen!

Ook bij de politie zijn er weinig klachten binnen gekomen. Verder wordt duidelijk dat bij de politie te Coevorden nog misverstanden over de artikels 430A en 239 uit het Wetboek van Strafrecht bestaan. 

teksten: 

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png antw. WOB Coevorden mark. A.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png antw. WOB Coevorden mark. B .pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png WOB antw Staatsbosbeheer.pdf

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png Antw. WOB politie.pdf